×

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM)

DOKUZ TİP MİZAÇ MODELİ (DTMM)

Dünyada ilk kez Türk araştırmacılar tarafından ortaya konmuş özgün bir mizaç modeli olan Dokuz tip Mizaç Modeli (DTMM), yaşam içerisinde temelde dokuz farklı mizaç tipi olduğunu öne süren ve bireysel farklılıkları mizaç kavramından yola çıkarak bilimsel yöntemlerle inceleyen, geçerli ve güvenilir bir modeldir. DTMM’de; bireylerin mizaç tipine göre olumlu ve olumsuzluğa açık riskli potansiyel özellikleri, rahatladıkları veya stres-baskı altında kaldıkları durumlarda davranışlarında meydana gelen değişiklikler ve ayrıca kendi mizaç tipinde bulunmayıp aile, eğitim, kültür vb. yollarla sonradan öğrenebilecekleri özellikler, kapsamlı, tutarlı ve bütüncül bir biçimde anlatılmaktadır. DTMM, mizaç tiplerinin kendi içindeki yapılanmayı açıklamanın yanı sıra mizaç tiplerinin birbiri ile arasındaki ilişkileri de açıklayan “canlı ve yaşayan” bir mizaç modelidir.

 

DOKUZ TİP MİZAÇ MODELİ (DTM)
  • DTM1: Kusursuzluğu Arayan Mizaç Tipi
  • DTM2: Duyguları Hissetmeyi Arayan Mizaç Tipi
  • DTM3: Hayran Olunacak Kendilik İmajı Arayan Mizaç Tipi
  • DTM4: Duyguların Anlamını Arayan Mizaç Tipi
  • DTM5: Bilginin Anlamına Ulaşmayı Arayan Mizaç Tipi
  • DTM6: Entelektüel Dinginlik Arayan Mizaç Tipi
  • DTM7: Keşfetmenin Hazzını Arayan Mizaç Tipi
  • DTM8: Mutlak Güç Arayan Mizaç Tipi
  • DTM9: Duyumsal-Hareketsel (Fiziksel) Konfor Arayan Mizaç Tipi