×

BİLFEN İLKOKUL

Öğretimde lider programlarıyla güven veren eğitim ortamı…
 
Bilfen ilkokul programımız, öğrencinin her yönden gelişimini destekleyeceğini taahhüt  eder. Akademik gelişimin yanı sıra programımızın temelinde çocuğa öğrenme sevgisini aşılamak ve çocukta öz farkındalık yaratmak vardır.
 
Hedefimiz, programımızın içeriğinde çok önemli bir yer tutan “Karakter Eğitimi” çalışmalarıyla çocuklarda nezaket kurallarına uymayı, empati kurmayı, sorumluluk almayı, azimli, saygılı ve cömert olmayı geliştirmektir.
 
Aynı zamanda programımız, çatışma çözümü (arabuluculuk) arkadaşlık kurma ve ekip olmayı bilme yetilerini çocuklara kazandırmayı hedefler.
 
“School in School-Okul İçinde Okul” diye adlandırdığımız sistemimizde; “Bilfen Zenginleştirilmiş ve Derinleştirilmiş Öğretim Programı” ile öğrencinin güçlü yönleri merkeze alınır. Tüm çocuklarımızın güçlü alanlarının tespit edilerek geliştirildiği BİGeP - IPT (Bireysel Gelişim Zamanı) çalışmalarına çocuklar, öğretmenlerinin  gözlemleri sonucunda ortaya çıkan envanter sonuçlarına göre yerleştirilir.
 
İngilizce eğitimi 1. sınıfta “Side by Side“ ile başlar. Bir Türk ve  bir İngilizce sınıf öğretmeniyle tam gün eş zamanlı ders işlenir. Side By Side programımız 2. sınıfta da devam eder.
 
3 ve 4. sınıflarımızda “BE-Jr -Bilfen Enrichment Junior” programı uygulanır. İngilizce programımız  1. sınıftan itibaren tüm sınıflarda CLIL-Content and Language Integrated Learning (Dil ve içeriği bütünleştiren öğrenim) tabanlıdır.
 
4. sınıftan itibaren konusunda uzman branş öğretmenleri tarafından sürdürülen eğitim-öğretim programıyla hedeflenen; öğrencileri araştırmayı bilen,  alt yapısı kuvvetli ve tam donanımlı olarak ortaokula hazırlamaktır.
 
Ayrıca Bilişim TeknolojileriGörsel SanatlarMüzik ve Beden Eğitimi ders programlarının içerikleri bireyin güçlü olduğu alanların desteklenmesine uygun olarak planlanır ve uygulanır.

FOTOĞRAFLAR