×

BİLFEN LİSE

Bilfenli öğrenciler; girişken, üretken ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişir.
 
Bilişim çağının hızına Bilfenli öğrenciler de aynı hızla ayak uydurur.
 
Lisede söz öğrencinin!

 

Bilfen liselerinde öğrencilerin, araştıran, sorgulayan ve öğrenmede aktif rol üstlenen bireyler olmaları önemsenir. Öğretmenler onlara keşfetmeyi, sorgulamayı öğreten birer rehber durumundadır. Öğrenciler her zaman aktif olarak grup çalışması yapmaya ve projeler hazırlamaya yönlendirilir. Bu sistemde öğrencilerin her türlü katılımı, katkısı, emeği ödüllendirilir. 

Öğrencilere yıl içinde proje konuları verilerek; ortaya çıkan çalışmaların paylaşılması, ulusal ve uluslararası projelerde yer alması sağlanır. Derslerde “yakından uzağa” ilkesine uyularak somuttan soyuta aşamalı geçiş yapılır.

FOTOĞRAFLAR