×

Bilfen Antalya Liseleri 7. Kariyer Günleri


Bilfen Antalya Liseleri 7.Kariyer Günleri, bu yıl 3 Kasım 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi Oturumu ile başladı. 9 ve 10.sınıf öğrencilerimizin katıldığı oturumda Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İsmail Gömceli, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Çakın, İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çakın; “tıp eğitimi” için gerekli ilgi, yetenekler hakkında bilgiler vermiştir. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği oturum, öğrencilerimizin sorularıyla verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
 
Kariyer Günlerimizin ikinci oturumu, 8 Kasım 2021 tarihinde “sağlık bilimleri” alanında devam etmiştir. Klinik ve Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Esin Yılmaz, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Dinç Dinçer, Diş Hekimi Protez Uzmanı Prof. Dr. Yurdanur Uçar, Psikiyatrist Uzman Dr. Sevim Hacıarifoğlu Tolunay; öğrencilerimizle mesleki deneyimlerini ve kariyer planlamada dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili değerli bilgilerini paylaşarak   9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin “sağlık bilimleri” hakkında merak ettikleri sorulara cevap vermişlerdir.

 

Üniversite tanıtımımızın ilk etkinliği Koç Üniversitesi ile 11 Kasım 2021 tarihinde online platform üzerinden 11 ve 12.sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir. Üniversite tanıtımında; Koç Üniversitesi Fakülte ve programlarından bahsedilerek kampüs hayatı ve yerleşke ile ilgili görseller yansıtılmıştır. Yurtlar, burs imkanları ve öğrenci kulüplerinden de detaylı olarak bahsedilmiştir. Türkiye’de ve dünyada, bilimin gelişmesine katkıda bulunan bir üniversiteden mezun olan öğrencilerin işe yerleşme oranları ve çalıştıkları şirketler hakkında istatistiki bilgiler verilmiş katılımcıların soru ve cevaplarıyla etkinlik sona ermiştir.