×

REHBERLİK

 

Bilfen Anaokulları Rehberlik Bölümü olarak “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberliği” hedeflemekteyiz. İlkemiz; tanısal verilere yer vermeden, sınıf içerisinde gözlem yaparak öğrencimizin gelişiminin hangi basamağında olduğunu belirleyebilmektir. Amacımız; öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını (fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel) eş değer oranda desteklemektir.


Okul öncesi dönem çocukların gelişiminin en hızlı ilerlediği yaşlardır. Her biri tek ve biricik olan öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak için öncelik veliler ile yapılan iletişimi güçlendirmektir. Bilfen Anaokulları Rehberlik Bölümü olarak sistemimizi bu hedeflere dayandırmaktayız. Sistemimiz ile ilgili temel noktalar şu şekildedir;

  • Bilfen Anaokulları’nda henüz öğrenci okula başlamadan aileler tarafından doldurulması beklenen bilgilendirme sistemi ile öğrencileri daha yakından tanımak amaçlanır.
  • Öğrenci ile yaş grubuna göre değerlendirilen tüm gözlemler ve çalışmalar velilerimize her dönem yapılacak bireysel veli görüşmeleri ile aktarılır. Yılda 3 kez ise genel veli toplantıları düzenlenir. Okul-aile işbirliği temelinde tüm yıl süreç ilerler.
  • Yıl boyunca günlük akışların değerlendirilmesini sağlayan sistem, ev-okul arasındaki bilgi paylaşımını sürekli hale getirmektedir. Böylelikle veliler, öğrencinin günü nasıl geçirdiğine dair bilgi edinilebilir, paylaşmak istedikleri bilgiyi okula rahatlıkla iletilebilirler.
  • Öğrencilerin gelişimini yakından takip etmek için üç aylık periyotlarla yaş grubu gelişim özelliklerine göre doldurulan çizelge sistem üzerinden veliler ile paylaşılır. 

Bilfen Anaokulları’nda dönem Oryantasyon ile başlar. Yeni bir başlangıç yapan öğrencilerimiz ile ilgili okula uyum süreci hakkında bilgilendirme yapmak gerekirse;
Çocuk, “okul kavramı” geliştirirken deneyimleriyle bir şema oluşturur ve oluşturduğu şema ile eğitim hayatına “Merhaba” der. Her çocuğun duyguları birbirinden farklı olacağı gibi, bu duyguları yaşama yoğunlukları ve süresi de değişkenlik gösterebilir. Unutulmamalıdır ki, her çocuk kendi uyum sürecinden geçer. Bu dönemde çocuğa karşı sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olunması gerekmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki okula gitmeyi reddetmeye neden olan gidilen yerden hoşlanmamak değil, okula gitme sürecinin yarattığı kaçınılmaz duygulardır. 

  • Okula uyum sürecinin ne kadar hassas ve önemli olduğunu bildiğimiz için okula uyum süreci hakkında yol gösterici bilgileri barındıran kitapçık velilerimiz ile paylaşılır. Ayrıca, okula başlamadan öğrencilerin okula adaptasyonunu arttırmayı amaçlayan Bilfen Anaokulları’na ait olan hikaye serisi ile de okul algısına olumlu dokunuşlar yapmak amaçlanmaktadır. 
  • Tüm yılını güven, sevgi ve keyifle geçirecek öğrencilerin sınıf içerisinde olumlu davranışlarını pekiştirmek ve hedeflenen davranışları kazandırmak adına kullanılan görseller ile yıl boyunca gelişim süreklilik kazanır.
  • Bilfen Anaokulları’nda Rehberlik Bölümü, ihtiyaç duyulduğunda küçük gruplar şeklinde sosyal beceri programları planlayarak sosyal hayatta ihtiyaç duyulan becerileri içselleştirmeleri için öğrencilere alan yaratır. İhtiyaç duyulan temel alanlar duygularını tanıma ve kontrol edebilme, kendini ifade edebilme, problem çözebilme, empati kurabilme gibi örneklendirilebilir. Beş duyu kullanarak çevresine ve kendisine yönelik farkındalık sağlama, duygularını ve bedenini kontrol edebilme, doğru nefes alma yöntemleri, içinde bulunduğu duygu ve düşünceleri bir “an” olarak kabul edebilme gibi temel Mindfulness (bilinçli farkındalık) becerilerinin de kazanım olarak dahil olduğu sosyal beceri grup çalışmaları ile öğrenciler çevreyle uyumlarının arttığı, sosyal ortamlarda daha doyum alan birer birey olma yolunda ilerlerler.

 

Bilfen Anaokulları Rehberlik Bölümü, tüm anaokullarında benimsediği ortak anlayış ve hedefler ile ilerlemekte, çalışmalarını çocuk merkezli olarak planlamakta, her çocuğu objektif olarak değerlendirmekte ve profesyonelliğine güncel bilgi ve beceri katarak işleyişini yürütmektedir.