×

EĞİTİM PROGRAMI

Bilfen Anaokullarında, çocuğu tüm gelişim alanlarında eşdeğer oranda destekleyen, gelişimsel ve çocuk merkezli bir program uygulanmaktadır. Çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için, kazandırılması hedeflenen becerilere sarmal bir düzen içinde yer verilir. Program, belli aralıklarla aynı hedefe dönük ancak farklı şekillerde hazırlanmış basitten karmaşığa doğru etkinlikler içerir ve çocuğun kendi bireysel hızında ilerlemesine olanak sağlar. Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan programda, çocuklar için zengin uyarıcıların bulunduğu ortamlar hazırlanır ve onlara yaşamsal deneyim fırsatları sunulur.

 

Eğitim programı aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak yapılandırılmaktadır:

  • Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel farklılıkları ve yakın çevre özellikleri dikkate alınmaktadır.
  • Çocuğun gelişiminin süreklilik isteyen bir değişim olduğu göz önünde tutularak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir. Bilişsel, fiziksel, dil, sosyo-duygusal gelişim ve özbakım becerileri desteklenmektedir.
  • Çocuk oyunda, öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Bu noktadan hareketle eğitim programında temel etkinlik olarak oyun kullanılmaktadır.
  • Çocukların potansiyeli açığa çıkarılmaktadır.
  • Çocuğun güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanması temel alınmaktadır.
  • Türkçe sözcüklerin doğru telaffuzu, Türkçeyi vurgu ve tonlamalarına uygun konuşma amaçlanmaktadır.
  • Sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilköğretime hazırlamak amaçlanmaktadır.