×

ATIK PİL TOPLAMA

Atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını arttırmak amacıyla okullarımızda bulunan toplama kutularında biriktirilen atık piller, belli aralıklarla belediyelere teslim edilir.