×

SIFIR ATIK PROJESİ

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla yürütülen “Sıfır Atık” projesiyle öğrencilere “Geri Dönüşüm” bilinci kazandırmak hedeflenir. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atığın oluşması durumunda ise atıkların ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması için çıkan tüm atıklar “Geri Dönüşüm” kutularında biriktirilir.