×

TÜRKÇE

Başarıya giden yolda uyguladığımız yöntemler:
Derslerimiz ezberleme ve bilgi yükleme yöntemiyle değil; okuduğunu anlama, sentez yapma ve yorumlama tekniğine göre işlenir. Metin odaklı çalışmalarla öğrencilerimizin analiz yapma, eleştirel gözle bir olay ya da olguyu değerlendirme gibi becerileri geliştirilir.  Müfredat programları güncel sınav sistemi doğrultusunda takip edilir.
 
  • Öğrencilerimize ders çalışma alışkanlığını kazandırmak amacıyla işlenen ders konularıyla ilgili "Hafta Sonu Çalışma Ödevi" verilir ve bu ödevlerin denetimi mutlaka yapılır.
  • Başarıya ulaşmanın temeli, okuduğunu anlama ve anladığını yorumlamadır. 9, 10 ve 11. sınıflarda her dönem kitap okutulur. Okutulan kitapların derste incelemesi yapılır. Böylelikle öğrencinin hem okuduğu kitabı daha iyi özümsemesi hem de bir eğitim yılında en az 6 kitap okuması sağlanır. Okutulacak kitaplar MEB'in önerdiği "100 Temel Eser" arasından öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerine uygun olarak seçilir.
  • Tüm sınıflarda “Türk Dili ve Edebiyatı” derslerinde temel edebiyat bilgilerini öğretmeyi amaçlayan program uygulanır. Konularla ilgili örnek metinler ve eserler incelenerek edinilen bilgiler somutlaştırılır. Bunların yanı sıra metinler üzerinden dil bilgisi çalışmaları yapılır.
  • 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda TYT - AYT soru tekniğine paralel, özgün sorularla ders içinde deneme sınavları uygulanarak öğrencilerin sınav tekniklerini 9. sınıftan itibaren geliştirmeleri hedeflenir.
  • Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal yaşamlarını geliştirmek amacıyla günümüz edebiyatının seçkin sanatçılarıyla söyleşiler ve konferanslar düzenlenir. Şiir dinletisi, “Sözcüklerim Var” yarışması, bilgi yarışması, münazara gibi etkinliklerle öğrencilerin sosyal yönleri geliştirilir.
Amacımız; okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, kazandığı beceriyi tüm derslere uygulayabilen, bu bağlamda TYT ve AYT' de ulaşılabilecek en yüksek başarıyı yakalayan öğrenciler yetiştirmektir.