×

YABANCI DİL

Dilimin Sınırları Dünyamın Sınırlarıdır." Wittgenstein
Kişi, bildiği lisan sayısınca insandır. Gittikçe globalleşen dünyamızda, milletlerarası temaslar son hızla devam ederken "yabancı dil öğrenme" ihtiyacı da büyümüştür. Özellikle ticari, iktisadi ve siyasi hayatta yabancı bir dil bilmek, kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir; çünkü bireyleri farklı kılan, bireylerin iş bulmasında, yükselip gelişmesinde aranan nitelik, yabancı bir dili konuşmaktır. İkinci ve üçüncü bir yabancı dil bilmek ise çok büyük avantajlar ve imkânlar sağlamaktadır. 
Gardner ve Lambert yabancı dil eğitimi ile ilgili 2 önemli faktörün altını çizmektedir:

 

 • Yabancı bir dili bir amaca erişmek için araç olarak kullanmak,
 • Yabancı dil kültürünü benimseyerek o topluma katılma amacıyla yabancı dil öğrenmek,
 
İngilizce

 

 • İngilizce bugün dünya genelinde 45 ülkenin resmî dilidir. Yapılan araştırmalara göre dünyada İngilizce’yi 2. dil olarak konuşanların sayısı, anadil olarak konuşanları geçmektedir. Bu nedenle dünyada bilim dilinin % 70'i, haberleşme dilinin % 80'i ve internet dilinin % 90'ı İngilizce olarak yapılmaktadır. 
Dünya genelinde herkes İngilizce öğrenmeye ve öğretmeye çalışmaktadır.

Çünkü;
 • İngilizce, iş başvurularında ilk aranan lisan
 • İngilizce beynelmilel lisan olarak yükseköğrenimde şart tutulan dildir.
 • Dünya genelinde ekonomik ve siyasi alanda, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak kullanılan dil, İngilizcedir.
Dil öğrenmedeki kişisel amacınız ne olursa olsun bizim amacımız, öğrencilerimizi ileride yer alacakları ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri dünya bireyleri olarak yetiştirmektir.
Türk ve yabancı öğretmenlerimiz öğrencileri kültürler arası benzerlikler ve farklılıklar üzerinde aydınlatarak kritik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme amaçlı münazara, drama, sunum, hikâye yazma gibi çeşitli aktivitelerle yönlendirerek yükseköğrenim ve sonraki eğitimlere hazırlarlar.
 • Parolalarla başlayan derslerimiz, öğrencilerin yoğun olarak katıldığı çeşitli aktivite ve oyunlarla devam eder. Amaç, öğrenciyi dersteki etkinliğin içine çekip katılımcı ve aktif kılmaktır. Ders aralarına serpiştirdiğimiz küçük aktiviteler derslere renk katmanın dışında yüksek motivasyon sağlar.
 • Yabancı dil öğrenmede yüzde yüz performans sağlayan "Speaking Score" uygulamamız bütün sene boyunca tüm okulda uygulanarak öğrencilere “bir dil konuştukça öğrenilir” gerçeğinin kavranmasında yol gösterir.
 • Her dönemde iki yazılı sınavın yanında bir sözlü sınav olan "Speaking Exam" ile konuşma becerisine verdiğimiz önemi vurgularız.
 • Teknolojik olanaklarımızın yardımı ile dış dünyayı sınıf ortamına taşıyarak öğrenciyi gerçek dünya ile sürekli temas halinde tutarak dinleme, okuma, araştırma ve kültürler arası farklılıklar konusunda güncelleriz.
 

YABANCI DİL KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

IELTS &TOEFL

Uluslararası Dil Yeterliliği Programı kapsamında yurt dışında okumak isteyen veya Türkiye’deki hazırlık sınıfını atlamak isteyen öğrencilerimiz için uygulanan TOEFL ve IELTS sınavlarına akademik program içinde hazırlık yapılır. Akademik Yabancı Dil Programı’nın amacı, sizi dünyanın her yerinde geçerli olan üst seviye İngilizce Dil Yeterlilik Sertifikası ile mezun etmektir.

 

MUN ( MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ) 
MUN - Model United Nations, lise öğrencilerinin tüm okul yaşamları boyunca katılabilecekleri en prestijli akademik etkinliktir. Bilfen Liseleri öğrencilerimiz eğitimde yurt dışına açılıyor ve dünyaya bakış açılarını enternasyonal platformlarda geliştirme şansını elde eder.

EYP (AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU)Avrupa Gençlik Parlamentosu, benzeri olmayan eşsiz bir organizasyondur. Bu organizasyon, Avrupa'da yaşayan tüm gençlere ulaşarak gençlerin yaşadıkları bölgelerin geleceğine yön vermelerinde onlara yardımcı olmayı amaçlar. “Biz zaten Avrupalıyız” inancında olan okulumuzun EYP Kulübü öğrencileri, düzenli olarak çalışmalar yapmakta, yerel ve enternasyonal konferanslarda aktif katılımcılar olarak yer almaktadır.

 

DI-DESTINATION IMAGINATION
Dı-Destination Imagination; yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonudur. Dünyada 40 farklı ülkede temsilcilikleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, dünyanın en büyük yenilikçi takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Dı-Destination Imagination Kulübü öğrencileri önce yerel daha sonra da uluslararası organizasyonlara hazırlık yaparlar.
 
WORLD SCHOLAR’S CUP - Dünya Bilginler Kupası
 
Geleceğin bilim insanları ve liderlerine evrensel bir ortam yaratmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı, farklı kültürlerden gençleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerinde münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmayı amaçlayan “World Scholar’s Cup” Kulübü sayesinde öğrenciler, takım arkadaşları ile beraber yerel daha sonra da uluslararası organizasyonlara hazırlık yaparlar.  
 
 
BİLFEN BEYOND THE BORDERS
 
Öğrencilerimiz okulumuzun “Bilfen Beyond the Borders (Bilfen Sınırların Ötesinde)” eğitim programı ile uluslararası Lise Değişim Programına katılarak, öğrenimlerinin bir ayını ya da bir senesini Victoria, BC Kanada’da sürdürerek yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da kaliteli eğitimden yararlanma fırsatını elde ederler. Başka ailelerin yanında ikamet eden, Kanadalı öğrenciler ile eğitim alan ve dili 7/24 yaşayıp kültürü içinde deneyimleyen öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel ve akademik kazanımları kelimelerle ifade edilemez.
 
2. Yabancı Dil Almanca
Peki neden Almanca? 
Çünkü
 • Birçok Avrupa ülkesinde (Almanya, Liechtenstein, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Rusya, Belçika) Almanca konuşuluyor. 
 • Almanca; özellikle mühendislik, kimya, tekstil, bilim, sanat, felsefe alanlarında kullanılan bir dildir.
 • Avrupa'da yerleşmiş en geniş Türk popülasyonu Almanya'dadır.
 • Türkiye’de çok sayıda Alman firması bulunmaktadır.

Bilfen'de Almanca
Öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan Alman Kültür Merkezi’nin (Goethe Enstitüsü) üstlendiği Fit sınavları uygulamaktadır. Bu sınavlar sırasıyla A1-A2-B1-B2-C1-C2 olarak devam etmekte olup lisemizin hedefi B1’dir.
Almanca dilini kültürüyle, telaffuzuyla ve aktif kullanımı ön plana çıkaran interaktif eğitim metodu ile daha kalıcı kılmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

 

Ve Bilfen’de Fransızca seçeneği…
İlköğretim ve ortaöğretim eğitim hayatlarında Fransızca eğitimi almış öğrencilerimizi daha ileri taşımak ve edinmiş oldukları dili yaşatmak amaçlı Fransızca eğitimi artık Bilfen’de. Seçmeli olarak sunulan Fransızca derslerinde hedef, öğrencilerin akademik çalışmalarında ihtiyaç duydukları seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır.
Dil eğitimi ve öğretimi karşılıklı bir paylaşımdır ve hayat boyu sürer.

 

 

BİLFEN LİSELERİNDE AP PROGRAMI
Türkiye’de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik olarak tam donanımlı ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi planlayarak öğrencilerinin daima başarılarla dolu bir hayata sahip olmalarını hedefler. Bu hedef doğrultusunda da Bilfen Liseleri, öğrencilerine yeni bir eğitim programı sunuyor: “ İleri Düzey Yerleştirme Programı, AP ”