×

Türkçe 1-3. Sýnýflar

EXPO

“Anadolu Bitkileri EXPO’da Etnobotanik Proje Yarışması

 

          Anadolu’da kendiliğinden yetişen ve birçok alanda kullanılan bitkiler hakkında kırsal kesimdeki insanların tecrübeye dayalı bilgilerinin derlenmesi çalışmalarına katkı sağlamak ve Türkiye’de ilki yapılan EXPO 2016 Antalya’ yı liseli gençlere tanıtmak amacıyla “Anadolu Bitkileri EXPO’ da Etnobotanik Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

 

          Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, EXPO 2016 Antalya Ajansı ve Özel Bilfen Liselerinin paydaşlığında gerçekleştirilen bu proje ile ayrıca; genç kuşakların yaşadıkları coğrafyadaki biyolojik değerlerin farkına varmaları, genç ve yaşlı kuşaklar arasındaki iletişimin geliştirilmesi, bitkilerin kullanılışları ve yöresel adlarının derlenerek bilimsel araştırmalara kaynak temin edilmesi de amaçlanmıştır.   

 

          Yarışmaya 328 okuldan toplam 535 öğrenci ve 322 danışman öğretmen katılmış ve 3780 bitki örneğinin kullanılışları ile ilgili bilgiler ve 4797 yerel bitki ismi derlenmiştir. Türkiye’de ilk defa bu alanda bu çapta bir yarışma gerçekleştirerek yeni nesillerin ülkemizin Biyoçeşitliliği açısından bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

 

          Ayrıca bu proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “4.Eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri" yarışmasında Türkiye 1.'si olmuştur.