×

 

BİLFEN BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ

Bilfen’de öğrencilerin öğrenme stillerine ve özgün güçlü yönlerine saygı duyarak öğrenci merkezli, farklılaştırılmış, öğrencilerin yaşamlarında fark yaratacak, yenilikçi (inovatif) bir eğitim-öğretim programıyla onları geleceğe hazırlamayı amaçlarız.

 

Bireyle birlikte gelişen, değişime ve yeniliğe açık, öncü ve dinamik bir kurum olarak eğitimi tasarlar; dönüşümsel (transformative) ve yenilikçi (inovatif) bir dünyada var olmayı hedefleriz.

 
BU KAPSAMDA TEMEL DEĞERLERİMİZ:
  • Bireysel farklılıklara ve değerlere saygılı olmak,
  • Sorumluluk sahibi olmak,
  • Toplumsal ve bireysel ilişkileri olumlu yönde geliştirmek,
  • Eğitimin dönüşümsel gücüne inanmak.
 
Mükemmellik Modeli Hedeflerimiz Doğrultusunda Bir Bilfen Öğrencisi,
  • Öz saygısı gelişmiş,
  • Çoklu bakış açısına sahip,
  • Üretken,
  • Değişime ve gelişime açık,
  • Geleceği kurgulayan,
  • Mutlu bir birey olarak yetişir.
,