×

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Bilfen Eğitim Kurumlarında derslerimiz dinimizin temelindeki “ hoşgörü ve ahlaki değerler” anlayışı üzerine planlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde hedefimiz,
  • Ahlaki değerleri tanıyan ve bu değerleri kendi hayatında içselleştiren,
  • Millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış,
  • Evrensel değerleri ön planda tutan, tüm dinlere saygılı
  • İyi insan olmayı hedefleyen bireyler yetiştirmektir.