×

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

Uluslararası eğitim teknolojileri standartları çerçevesinde öğrencilerimizin sahip olmasını hedeflediğimiz bilişim teknolojileri bilgi ve becerileri ortaokul ders müfredatımızda disiplinler arası çalışmaları destekleyecek şekilde şu temalar altında yapılandırılmıştır:

 
 • Günlük Yaşam ve Teknoloji Tasarımı
 • Bilişimsel Düşünme ve Kodlama
 • Dijital Vatandaşlık
 • Üretkenlik
 • Yaratıcı Tasarım
 
Teknolojiyi ve bilgi sistemlerini tam ve yetkin kullanan, doğru yerde doğru teknolojik çözümler getirebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ortaokul bilişim eğitim programını tamamlayan öğrencilerimiz;
 
 • Yeni teknolojileri tanır. Yaratıcı ve stratejik düşünme becerilerini kullanarak gelecekte hayatımıza girecek yenilikçi teknolojik çözümleri araştırır, planlar ve tasarlar.
 • Uygun Bilişim Teknolojileri kaynak ve araçlarını seçerek ve/veya birlikte kullanarak gündelik yaşamda bir probleme çözüm getirecek yaratıcı  ürünler tasarlar.
 • Dijital kaynaklardan doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve bilgi toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlamada bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanarak kendilerini yaratıcı biçimde ifade ederler.
 • Teknolojinin güvenli, saygılı ve sorumluluk bilinciyle kullanılmasına yönelik dijital hak ve sorumluluklarını, çevrim içi davranışların etik sonuçlarını bilir; gerektiğinde farklı iletişim kaynaklarını kullanarak iletişime geçeceği kişi ve kurumlar hakkında bilgi sahibidir.
 • Öğrenme topluluklarında dijital kaynakları kullanarak yerel ve/veya küresel takım çalışmalarında başkalarıyla iş birliği yapar.
 • Otomatik kontrol sistemler oluşturmak üzere farklı çözümleri anlar, algoritmik düşünerek model geliştirir ve programlar.