×

ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda ulaştıkları A2 seviyesini, uluslararası geçerliliği olan “FİT 2 ve Telc Deutsch A2” sertifikalarıyla belgelendiriyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası sınavlara girmelerini sağlayarak bu sınavlarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, onların ufuklarını genişletmeyi hedefliyoruz.