×

FRANSIZCA

Yeni bir dil öğrenmek o dilin konuşulduğu ülkeyi ve ülkenin kültürünü tanımak, o dili konuşan insanları anlamak demektir. Birbirlerini anlayan bireylerden oluşan iletişimi güçlü toplumlar ve ülkeler sorunlarını daha hızlı çözer, ortak gelecekleriyle ilgili daha sağlıklı kararlar alabilirler.

“Bir dil size hayatta bir koridor oluşturur. İki dil önünüzdeki tüm kapıları açar.’’

Frank Smith

Fransızca dünyada 220 milyondan fazla insan tarafından Fransa, Kanada, Belçika, İsviçre gibi birçok ülkede ve farklı kıtalarda konuşulan, Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Birliği ve NATO’nun İngilizce ile birlikte resmî dilidir. Fransızca, uluslararası iş dünyasında birçok avantaj sağlamakla birlikte bir kültür dili olarak moda, tiyatro, yemek kültürü, görsel sanatlar, mimarlık, mühendislik ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda çok önemli bir yere sahiptir.

Bilfen’de Fransızca öğrenmek çok keyifli…

Bilfen Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz 4. sınıftan itibaren seçmeli olarak Fransızca öğrenmeye başlarlar. Fransızca öğretim programımız Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı'nın dayandığı temel prensipler doğrultusunda; 4 dil becerisini (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) geliştirmeye dayalı, bilişim teknolojileriyle ve ders dışı etkinliklerle “yaşayarak öğrenme”yi esas alarak hazırlanmıştır. Derslerimiz içeriğe uygun seçilen ders kitapları, hikâye kitapları, dergiler, smartboard oyunları, quiz ve testlerle zenginleştirilerek işlenmektedir.