×

ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrencilerimizin 7. sınıfın sonunda ulaştıkları A2 seviyesini, Fransız Kültür Merkezi tarafından yapılan ve uluslararası geçerliliği olan “DELF A2”  sertifikalarıyla belgelendiriyoruz.

Öğrencilerimizin uluslararası sınavlara girmelerini sağlayarak bu sınavlarda aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, onların ufuklarını genişletmeyi hedefliyoruz.