×

IPT Beden Eğitimi ve Spor

Amacımız spor yönü güçlü öğrencilerimize IPT ile yoğunlaştırılmış bir program sunarak onların hem sportif becerilerini geliştirmek hem de düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırarak sporu yaşam biçimi hâline getirmelerini sağlamaktır.

Bu program temel spor eğitimi ve branşa özgü teknik ve teorik eğitimi ( basketbol, voleybol, yüzme jimnastik ) kapsamaktadır.

Derslerimizde öğrencilerimizin ilgilendikleri spor branşının, tekniklerini doğru bir şekilde öğrenmeleri ve uygulamalarının amaçlıyoruz. Onlara teorik eğitimler, genel ve branşa özel sportif bilgiler vererek bilinçli ve düzenli spor yapan bireyler hâline gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Teknik becerileri gelişmiş, öz güvenli, düzenli ve disiplinli, spor aracılığıyla kendini ifade edebilen, yaratıcı, motivasyonu yüksek, farklı stratejiler geliştirebilen, lider bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.