×

KULÜP

HAYATIN AYNASI TİYATRO: DÜŞLER KULÜBÜ / BİLFEN TİYATRO AKADEMİSİ
Öğrencilerimizin kendini ifade ederken kelimelerin gücünü kavramış olmalarının yanı sıra, beden dilini de kullanabilecek yeterlilikte olmaları bizim için son derece önemlidir. Onlara beden dilini kullanmayı öğretmek ve problem çözme becerisi kazanmalarını sağlamak hususunda dramanın önemi yadsınamaz.
Bilfen Okullarında “Düşler Kulübü / Bilfen Tiyatro Akademisi” öğrencileri her yıl bir oyun sahneleyerek ana dile olan hâkimiyetlerini hayatın gerçeklerini yansıtırken aktif bir şekilde sergilerler.
DÜŞÜNÜYORUM, TARTIŞIYORUM: MÜNAZARA
Okullarımızda yapılan münazara etkinlikleriyle öğrencilerimiz ;
  • Farklı konular üzerinde fikir üretmek,
  • Sahip olduğu fikri savunabilmek,
  • İnandırıcılık kabiliyetini ve araştırma becerisini geliştirmek,
  • Toplum önünde konuşabilme kabiliyetini artırmak gibi Türkçe dersi ile kazandıkları becerileri farklı bir platformda da sergileme imkânı bulurlar.