×

PROJE VE ETKİNLİKLER

BİR BİLFEN KLASİĞİ: PROJE HAFTASI
Okullarımızda öğrencilerimize yaş düzeylerine uygun olarak ilgi duydukları alanlarda araştırma ve inceleme yaparak bir proje hazırlama imkânı sunulur. Öğrencilerimiz, Türkçe dersi kapsamında hayata geçirdikleri proje çalışmaları ile
  • Bazen yaşadıkları şehri farklı bir gözle inceleyip anlatan bir gezgin,
  • Bazen hayatın gerçeklerini objektif bir şekilde ele alan bir haberci,
  • Bazen de unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi bizlere keyifle anımsatan bir edebiyatçı olarak karşımıza çıkarlar.
Yaptıkları araştırma ve inceleme sonuçlarını dil ve anlatım becerilerini geliştirmek adına hazırladıkları sunum ile sergilerler.
KÜLTÜREL MİRASIMIZ: ATASÖZÜ VE DEYİMLER

Kültürümüzün, dilimizin mihenk taşı olan atasözü ve deyimleri öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri ve günlük hayatla ilişkilendirebilmeleri amacıyla yıl içerisinde çeşitli etkinlik ve yarışmalar yapılır.

YAZAR KONUKLARIMIZ