×

5 ENRICHMENT PROGRAMME

Bilfen Okullarında tüm 5.sınıf öğrencilerine zenginleştirilmiş ve derinleştirilmiş "English Enrichment" programı uygulanmaktadır. İçerik temelli öğretim modeli (CLIL) esas alınan müfredatta; Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar ve Bilişim Teknolojileri derslerinin içerikleri İngilizce öğretim programına entegre edilmiştir. Ayrıca programda İngilizce eğitiminin temelleri olan, dört dil becerisini eş zamanlı geliştiren “Core English’’, ֞Language Arts’’, "Writing’’ ve “Literary Reading” dersleri de bulunmaktadır.

Bu program ile öğrencilere İngilizce öğretirken küresel konularda farkındalık kazanmaları ve sorgulayarak sonuca ulaşmaları hedeflenir. Bu sebeple seçilen konular ve materyaller tüm bu unsurları destekleyecek şekilde titizlikle seçilip planlanır.

İngilizce öğreniminin sınıfla sınırlı kalmaması esasına dayanan programda öğrencilere kendi fikirlerini daha iyi ifade edebilecekleri konuşma becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Dolayısıyla programda öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen sınıf dışı etkinliklere de “İngilizce her yerde!” mottosu ile yer verilir. Her sınıfın bir İngilizce sınıf öğretmeni olan “Enrichment Programı”nda öğrenciler sabah okula geldikleri ilk andan çıkışa kadar gün boyu zenginleştirilmiş İngilizce programı ve planlanmış teneffüs aktiviteleriyle sürekli İngilizce sınıf öğretmenleriyle birlikte olurlar.