×

MÜZİK

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamaktadır.

Okul öncesi dönemdeki çocuklar, hafızada tutma yeteneğini kazanarak bu sesleri dinler, tanır, ses ile kaynağını eşleştirebilirler.

Ritim eğitimi çocuğun öğrenme sürecini hızlandırırken kendine olan güvenini destekler.

Müzik ve dilin kökeni aynıdır, ilk çıkarılan sesler, müzikal anlamanın ve konuşma dilin öncüleridir. Çocuklar, bildikleri şarkıları söylemekten, kendi kendilerine yeni şarkılar üretmekten ve yeni şarkılar öğrenmekten çok hoşlanırlar. Yaratıcı dans ve müzik birleştiğinde fiziksel beceriler, estetik anlayış ve bireysel farklılıklar ortaya çıkar. Sonuç olarak çocuklar küçük yaşlardan itibaren iyi müzikle beslenirlerse, büyüdüklerinde iyi müziği seçen,seven ve ondan yararlanmasını bilen yetişkinler olacaklardır.  

BİLFEN ANAOKULLARINDA MÜZİK

 

 • Çocukların ritim duygularını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. 
 • Çocukların müziksel işitmelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. 
 • Orff oyunları oynatılarak,çocukların hem ritim duygularının hem de müziksel hafızalarının güçlenmesi sağlanır. 
 • Nefes çalışmaları yaptırılarak çocukların konuşurken ve şarkı söylerken doğru nefes almaları desteklenir.
 • Öğretilen şarkılarla,çocukların şarkı dağarcığının gelişmesi,özel gün ve haftaların farkındalığının desteklenmesi sağlanır. 
 • Piyano eşlikli yapılan ve piyano ile oynanan oyunlarla çocukların ses algılarının gelişmesi sağlanır.
 • İzletilen müzik videolarıyla çocukların enstrüman isimlerini öğrenmesi ve herhangi bir müzik aletine olan ilgilerinin arttırılması sağlanır. 
 • Okullarımızda bulunan ritim aletlerinin tanıtılması ve bu aletleri kullanarak ritim çalışmalarının yapılması sağlanır. 
 • Yapılan koro çalışmalarıyla çocuklara birlikte nasıl şarkı söyleneceği öğretilir.
 • Bazı teorik bilgilerin öğrenilmesi ve farkındalık yaratılması sağlanır.
 • Yapılan gösteri ve etkinliklerle çocuklara yeni bir bakış açısı sağlanmakta, bu çalışmalara katılan, üreten çocuklar kendileriyle gurur duymakta başarı duygusunu tatmakta ve böylece çocukların kendilerine olan güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.