×

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM)
MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM MODELİ İLE FARKLILIKLARI KEŞFETMEYE DEVAM EDİYORUZ!

 

Eğitim - öğretim sürecinde araştırmayı destekleyen, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamayı ana hedef olarak belirleyen Bilfen İlköğretim Kurumları, 2016 yılından bu yana farklılıkları anlamanın anahtarı olarak sisteme entegre ettiği “Mizaç Temelli Eğitim Modeli” ile öğrencilerin farklılıklarını keşfetmeye devam ediyor.
Eğitimde bireyselliği ön planda tutan Bilfen İlköğretim Kurumları “Mizaç Temelli Eğitim Modeli” ile öğrencilerinin temel arayışlarını, güçlü ve zayıf yanlarını saptayarak onlara uygun müdahale yöntemleri geliştiriyor. Mizaç tipi tespit edilerek öğrencilerin nasıl akıl yürüttükleri, nasıl daha kolay öğrendikleri, ders çalışmak için nasıl bir ortama ihtiyaç duydukları, nelerden motive oldukları ve motivasyonlarının nasıl arttığı belirleniyor. Öğrencilerin mizaç tipine göre doğal kişilik özelliklerinde var olan olumlu potansiyellerini fark ederek ön plana çıkartırken; riske açık yanlarını da minimuma indirmeyi hedefleyen yaklaşımda, öğrencilerin gelişim süreçlerinde etkin rol oynayan ebeveynleri ve öğretmenlerinin de mizaçları tespit ediliyor.
Modelde doğuştan getirdiğimiz, kişiliğin temelini oluşturan 9 temel çekirdek ve bunlara karşılık gelen 9 mizaç bulunmaktadır. Bu birbirinden farklı 9 mizaç tipinin her biri rakamla sembolize edilmektedir. Her mizaç tipinin temel bir yönelim, ihtiyaç ve arayışı vardır. Her insan bu 9 tipten birinin baskınlığıyla doğar.

 

İşte 9 Mizaç Tipi
M1: Kusursuzluk ve Düzen Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak ciddi, ağırbaşlı, davranışlarında ölçülü, ne yaptığına, ne konuştuğuna çok dikkat eden, kendilerini kusursuz kılma adına daima doğru, tutarlı ve adaletli davranmaya çalışan, mükemmeliyetçi kişilerdir.
M2: Sevgi ve İlgi Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak ilişki odaklı ve sevgi dolu kişiler olup, duyguları doğrultusunda hareket ederler.
M3: Başarı ve Popüler İmaj Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak kendine güveni yüksek, enerjik, imaj ve görünümlerine çok önem veren, çevrelerinde etki ve hayranlık uyandıracak özelliklere sahip olmak isteyen kişilerdir.
M4: Bireysellik ve Özgünlük Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak, kibar, naif, özgünlüğe ve bireysel farklılığa önem veren kişilerdir. Yoğun bir hayal ve duygu dünyasına sahiptirler.
M5: Bilgi ve Uzmanlaşma Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak içe dönük, sessiz, yalnız kalıp düşünmekten hoşlanan, mesafeli kişilerdir. İnsanlarla ilişki kurmak konusunda çekingen olabilirler.
M6: Güven ve Emniyet Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak sakin, çevreleriyle uyumlu olmaya özen gösteren, görev ve sorumluluklarına çok dikkat eden, mantıklı, hesaplı ve kontrollü kişilerdir.
M7: Yenilik ve Haz Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak dışa dönük, neşeli, eğlenceli ve oldukça hareketli kişilerdir. Hayattan keyif almaya son derece önem verirler. Esprili ve şakacıdırlar.
M8: Güç ve Hakimiyet Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak cesur, kendinden emin, iddialı, koruyucu ve sahiplenici kişilerdir. Bağımsızlıklarına düşkün geride durmaktan hoşlanmayan, doğal liderdir.
M9: Huzur ve Sükûnet Arayan Mizaç Tipi: Genel olarak, uyumlu, sakin, saygılı, mülayim, gerilim ve huzursuzluktan hiç hoşlanmayan, barışçıl ve arabulucu kişilerdir.
Öğrencinin mizaç tipini bilmek ne işe yarar?
Öğrencinizin mizaç tipini bildiğinizde sahip olduğu olumlu potansiyel özelliklerini bilebilir, bu özellikleri sergileyebilmesi için uygun bir ortam hazırlayabilir ve onu destekleyebilirsiniz. Ya da mizaç tipinde bulunan olumsuzluğa açık riskli özelliklerle ilgili önleyici çalışmalar yapabilir ve öğrencilerin bu özellikleri aşırı bir şekilde sergilemesinin önüne önemli oranda geçebilirsiniz.
Neden mizaç temelli bir eğitim yaklaşımı?
Modern eğitim anlayışı; mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen eğitim uygulamalarının önemi üzerinde durmaktadır. Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç kavramını temel alarak bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim ve rehberlik yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılar.
Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı, tam da bu noktada bireysel farklılıkları belirleyen en temel parametrenin “Bireylerin yaşamdaki ana arayış ve davranışlarının altında yatan temel nedeni ifade eden; eylemsel, duygusal, bilişsel yapılanmanın tamamını organize eden ve kişiliğin hiza/yapı taşını oluşturan mizaç tipi” olduğunu öne sürer. Bu yaklaşım, mizaç tiplerini merkeze alan yaklaşımıyla her bir öğrencinin “Yaşamdaki algı önceliklerini, psikolojik ihtiyaçlarını, motivasyonlarını, yetenek, ilgi ve eğilimlerini, aynı zamanda olumsuzluğa açık riskli özelliklerini” tespit etmemizi sağlar.
Mizaç değişir mi?
Tohum öğrencinin mizaç tipine, yeni filizlenen bir fidan ise karakterine benzetildiğinde; her mevsim dalları, yaprakları değişen ağacın tüm görünümü de onun kişiliğine karşılık gelir. Mizaç tipi yaşam boyu değişmese de her mevsim değişen ve yenilenen yapraklar gibi, kişilik görünümünde yaşam boyu değişiklikler gözlenebilir. Ayrıca öğrenci, kendi mizaç tipinde bulunmayan özellikleri de aile ve okuldan aldığı eğitim sayesinde sergileyebilir. Bizler, öğrencilerimizin mizaç tipini değiştiremeyiz ancak mizaç tipinin sağlıklı ya da sağlıksız karakter ve kişilik gelişimine büyük oranda etkide bulunabiliriz.
En iyi mizaç tipi hangisidir?
Mizaç tipleri nümerik bir biçimde sıralanıyor olsa da bu sıralamada önem ya da işe yararlılık açısından bir farklılık yoktur. Hiçbir mizaç tipi bir diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Her bir mizaç tipi, kendisine ait bazı olumlu ve olumsuzluğa açık riskli potansiyel özellikler taşır ve bu özellikler bazı durumlarda avantajlı olabilirken bazı durumlarda ise dezavantaj oluşturabilir.