×

3 - 4 ENRICHMENT JUNIOR

1.sınıfta "Side by Side" ile başlayan İngilizce eğitimi, 3 ve 4. sınıflarımızda da dil ve içerik odaklı bir program olan “BE-Jr -Bilfen Enrichment Junior” programı ile devam eder. İçerik temelli öğretim modeli (CLIL) esas alınarak hazırlanan İngilizce öğretim programında; Fen Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri derslerinin içeriklerine ek olarak Türkiye coğrafyası, kültürü ve sanatsal değerleri de programımıza entegre edilmiştir. 3 ve 4.sınıflardaki ders konuları "Side by Side" programının uzantısı olarak öğrencilerimizin seviyesi ve ilgi alanlarına uygun şekilde içerik odaklı ve sarmal olarak hazırlanmıştır. Bu program aynı zamanda "Enrichment" İngilizce programına ön hazırlık olarak tasarlanmıştır.

 

Bu program ile öğrencilere:
  • Küresel konularda farkındalık kazanarak sorgulayıp sonuca ulaşma becerisi,
  • Eleştirel düşünceleri İngilizce olarak ifade etme becerisi,
  • Özgün okuma kitapları ile uluslararası okuma seviyesinde okuma becerileri, kazandırılması hedeflemekteyiz.