×

CLIL

İçerik Temelli Öğretim Modeli (Content and Language Integrated Learning):

Farklılaştırılmış bir eğitimde içerik; öğrenciler için anlamlı, öğrencilerin dünyaları ile ilişkili olmalıdır. Bu bağlamda, Bilfen Okullarında İngilizce müfredatı, İçerik Temelli Öğretim Modeli (CLIL) örnek alınarak hazırlanmaktadır. İçerik Temelli Öğretim Modeli, dil öğretimini içerik ile bütünleşmiş olarak öğretmeyi hedef alan bir modeldir. İçerik temelli dil eğitiminin diğer modellerden farkı dili bir iletişim aracı olarak görmesi ve öğrencilerin dil ve içeriği aynı anda öğrenerek çifte kazanç sağlayabileceğini öngörmesidir.

İçerik temelli eğitim sistemi ile öğrenciler Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik derslerini de ayrıca İngilizce olarak pekiştirme fırsatı buluyorlar. Bu şekilde yapılan dersler öğrencilerin İngilizce dil bilgisi dışında farklı alanlarda terminoloji ve bilgiye sahip olmasını sağlar. Bilfen Okullarının içerik temelli program tercih etmesindeki sebep, bu sistemin dile odaklanması dışında öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarının ve genel kültürlerinin de zenginleşmesini sağlamaktır. Verilen içerik odaklı araştırma etkinlikleri de ayrıca öğrencilerde merak uyandırarak birer araştırmacı olmaları yolunda öğrencilere ışık tutmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimiz; dili amaç olarak değil, araç olarak kullanırlar.