×

YARATICILIK EĞİTİMLERİ

Sözcük olarak yaratıcılık “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamlarını içermektedir. Alışılmış olanın dışında, farklı, yeni, özgün olana vurgu yapaktadır. Aynı şeye bakmak ama farklı görmek olarak da tanımlanabilir.

Yaratıcılık doğuştan gelen, insana özgü bir yetidir. Doğuştan getirilen bir yeti olmakla birlikte sanılanın aksine eğitim ve çevrenin etkisi ile gelişebilir ya da bastırılabilir.

Yaratıcılık dendiğinde ilk akla gelen her ne kadar sanat olsa da sanat dışında da hayatın içerisinde ne denli önemli bir yeti olduğu son dönemin en çok üzerinde durulan konularından biridir. Gelecek; problem çözen, etkili kararlar alabilen, liderlik yapabilen, demokratik değerleri olan, esnek, yaratıcı bireyler talep etmektedir. Eğitim; bireyi yaşanan zamandan çok, yaşayacağı zamana hazırlamalıdır. Bu misyondan yola çıkan Bilfen Okullarında gerek müfredat içerisinde gerekse özel olarak hazırlanmış olan rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerin yaratıcılık yetileri desteklenmektedir.

Hedefimiz soru sorabilen, farklı düşünmeyi seven, benzersiz cevaplar sunabilen, hayal gücü geniş, cesur bireyler yetiştirmektir.