×

POZİTİF EĞİTİM

İnsanların içinde bulundukları durumları geliştirmenin iki yolu vardır:  Yaşamda negatif olan şeyleri azaltmak ve pozitif olanları güçlendirmektir. Yaygın olarak bilinen psikoloji bilimi önemli ölçüde ilk stratejiye, pozitif psikoloji ise ikincisine odaklanır.

 

Tedavi yalnızca bozuk olanı onarmak değil, aynı zamanda en iyi olanı beslemektir.
Martin E. P. Seligman

 

Bilfen Pozitif Eğitim Programı, pozitif psikoloji temel alınarak geliştirilmiştir. Program; öğrencilerin pozitif özellikler geliştirmelerine, pozitif deneyimler yaşamalarına, öznel iyi oluşu artıran çalışmalar aracılığıyla ruh sağlıklarının korunmasına odaklanır. Pozitif eğitim, hem geleneksel akademik becerilerin hem de iyi oluşa (mutluluğa) yönelik becerilerin öğretildiği bir eğitim yaklaşımını ifade etmektedir. Pozitif eğitim anlayışında öğrencilerin güçlü olması ve olumlu özellikleri geliştirmesi, uyum sağlayıcı en iyi mekanizmalarının, onu güçlü ve dayanıklı kılan, karakterini güçlendiren özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

 

Programın uygulanmasının sonunda öğrencilerin yaşam doyumlarının, iyi oluşlarının, mutluluk düzeylerinin, akademik başarılarının artması; olası sorunlarının ve olumsuz düşünme eğilimlerinin azalması beklenmektedir.
 
  • Yaşam doyumu
  • İyi oluş
  • Mutluluk
  • Okula bağlılık
  • Benlik saygısı
  • Sosyal beceriler
  • Akademik başarı
  • Olumsuz düşünme eğilimleri
  • Kaygı
  • İletişim sorunları