×

KARİYER EĞİLİMİ

Kariyer denince akla öncelikle iş hayatı ya da iş hayatında yükselme gelse de kariyer aslında çocukluk yıllarında başlayan ve yaşam boyu süren bir olgudur.

Kariyer planlaması “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna verilen yanıtla başlar. Mesleklerle ilgili farkındalık, oynanan oyunlar, aile yapısı, yakın çevre, rol model alınan bireyler aracılığıyla şekillenmeye başlar. Okul yaşantısıyla birlikte ilgi duyulan dersler, başarılı olunan konular, yetenek ve becerilerin keşfedilmesi, kendini tanıma konusunda çok sayıda veri sağlar. Özel ilgi alanlarının oluşması, beğenilen film/tarz/yönetmenler, okunan kitaplar, takip edilen süreli yayınlar, araştırma yapılan internet siteleri, bilgi kaynakları kariyer ile ilgili bilgilerin artmasına ve fikirlerin oluşmasını sağlar.

Bilfen Ortaokullarında kariyer planlama konusunda farkı içeriklerde yapılan etkinliklerle öğrencilere kariyer planlamanın basamaklarını doğru çıkmaları konusunda destek olunurken Bilfen Liseleri tarafından geliştirilen günümüz modern kariyer planlama ilkelerine uygun nitelikte ve uluslararası standartta öğrencilerin eğilim ve ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmiş olan Kariyer Eğilim Testi ile de öğrencilerin mesleki ilgileri tespit edilmekte, akademik ve mesleki eğilimleri saptanarak öğrencilere güvenilir yönlendirmeler yapılabilmektedir.