×

FİZİK

Fizik dersi, fen grubu içinde yer alan, bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren yorum ağırlıklı bazı basit temel esaslar yerine getirildikten sonra öğrenilmesi kolay ve zevkli bir derstir.
Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci soruları rahatlıkla çözebilir. Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalıdır. Fizik, algılanabildiğinde ve  yorumlanabildiğinde kolaylaşır. Bizlerin de felsefesi bilgileri sorgulayıp yorumlayabilen, problem çözümlerine bilimsel yöntemlerle yaklaşıp bu becerilerini günlük hayatlarına taşıyabilen, görüş açısı geniş ve bilimin ışığında düşünen bireyler yetiştirmektir. 
Fizik dersini derste anlamak, bu derste başarı için ön koşuldur. Ders işlenirken öğretilen bilgiler, modern teknolojiyle donatılmış sınıflarımızda Maker Station ve günümüzde fizik öğretiminin gereklerine göre düzenli olarak yenilenen ve geliştirilen modern fizik laboratuvarlarımızda yapılan uygulamalı deneylerle pekiştirilmektedir. Yapılan deney ve gözlemlerle öğrencilerimizin aktif olarak derse katılımı ve öğretilmek istenen bilgilerin ders ortamında görsel olarak canlandırılması, incelenmesi, yorumlanarak algılanması ve kavratılması sağlanmaktadır. Bu da amacımız olan "Öğrenci Merkezli Eğitim"i desteklemektir. Derste öğretmenin yaptığı açıklama ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli, bütün ayrıntılar dikkate alınmalıdır. Sorular, çözümler, grafikler ve çizimler hatasız bir şekilde deftere alınmalıdır. Öğretmen konuyu anlatırken veya örnek sorular çözerken anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden sorulmalı ve öğrenilmelidir.
Fizik dersinde başarılı olmak için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur.

Konu ile ilgili temel kavramlar iyi öğrenilmelidir. Anlaşılmayan kavram, tanım, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarla gözden geçirilmeli; örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.

MEB müfredatını esas alan "Fizik” kitabı temel kaynak olmak şartı ile öğretmenlerimizin hazırladığı Çalışma Defteri ve Fasiküllerden yararlanmaktayız.

Bilimi takip etmek ve güncel bilgilere ulaşmak için dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Cern'le olan ilişkilerimiz ve proje çalışmalarımız devam etmektedir.


''Azim paha biçilmezdir, çok zeki olduğumdan değil; sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum.'
A.Einstein