×

Bilfen Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR

Bilfen Okullarında “Görsel Sanatlar” bölümü olarak hazırladığımız sanat portfolyalarımızla 1. sınıftan 4. sınıfa kadar işlediğimiz derslerde ve yaptığımız ders dışı faaliyetlerde öğrencilerimizin kendi potansiyellerinin farkına varmalarını amaçlıyoruz.
  • Görsel Sanatlar Programız süresince öğrencilerimize yaptırdığımız aktiviteler ile onların yaratıcılığının ve hayal gücünün geliştirilmesini sağlarken aynı zamanda karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
  • Derslerimizde resim analizi konusu ile öğrencilerden belirlenen sanat eserlerine bakmalarını ve bu eserleri yorumlamalarını istiyoruz. Bu onların hayal güçlerini geliştiriyor. Disiplinler arası yaklaşımla bu tekniği başka konularda ve hayatın farklı alanlarında kullanmalarını amaçlıyoruz.
  • Görsel sanatlar derslerinde çocukların gözlem becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
  • Görsel sanatlar dersi çocuklarda merakı ortaya çıkarır. Çocuklar resim dersleriyle sorgulamayı öğrenir. Çizilen bir eskizden sonra öğrenci ulaştığı sonucu beğenmezse onu siler ve tekrar çizer. Öğrenciler “deneme-yanılma” yöntemini görsel sanatlar dersleri aracılığı ile aktif bir şekilde kullanır.
  • Görsel sanatlar eğitimimiz çerçevesinde öğrencilerimize seramik, oyuncak atölyesi, sanat atölyesi, karikatür ve moda tasarımı gibi sanat alanlarında çalışma imkânı da sunuyoruz.

Görsel Sanatlar derslerinde yapılan tüm çalışmalarda amaç çocukların sosyal, duygusal, entelektüel ve kişisel gelişimlerini sağlamaktır.