×

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Uluslararası eğitim teknolojileri standartları çerçevesinde öğrencilerimizin sahip olmasını hedeflediğimiz bilişim teknolojileri bilgi ve becerileri ilkokul ders müfredatımızda disiplinler arası çalışmaları desteleyecek şekilde şu temalar altında yapılandırılmıştır:
 
 • Günlük Yaşam ve Teknoloji Tasarımı
 • Bilişimsel Düşünme ve Kodlama
 • Dijital Vatandaşlık
 • Üretkenlik
 • Yaratıcı Tasarım
 
Teknolojiyi ve bilgi sistemlerini tam ve yetkin kullanan, doğru yerde doğru teknolojik çözümler getirebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ilkokul bilişim eğitim programını tamamlayan öğrencilerimiz:
 
 • Teknolojinin günlük yaşamımızdaki önemini anlar, ihtiyaçlar karşısında teknolojinin nasıl geliştiğini sorgular ve teknolojinin faydalı ve zararlı yönlerinin neler olduğunu bilir,
 • Uygun bilişim teknolojileri kaynak ve araçlarını seçerek belirli bir amaç için bilgiyi düzenler, yaratıcı tasarımlarla bilgiyi sunar.
 • Teknolojinin güvenli bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak çevrim içi ortamlarda  etik davranır ve kendi güvenliğini  sağlamak üzere kişisel bilgileri gizli tutar, internette veya diğer çevrim içi teknolojileri kullanırken kişi veya içerikle ilgili endişe duyduğunda yakın çevresinden destek alır.
 • Öğrenme topluluklarında dijital kaynakları iletişime geçmek ve  iş birliği yaparak çalışmak için kullanır.
 • Dijital cihazlardaki basit programların davranışını analiz eder, program olarak nasıl tasarlandıklarını anlar.
 • Problem çözmek için farklı mantık yapılarını kullanarak basit programlar oluşturur ve programdaki hataları ayıklar.