×

Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER

4. sınıfta başlayan Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının temel yaklaşımı bilgiyi üretmek ve kullanmak için gerekli beceri, kavram ve değerlerle öğrenciyi donatarak etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir.

 

Amaçlarımız:
  • Kültürel miras aktarılırken öğrencilere geçmişteki bilgi, olgu ve değerleri kazandırmak
  • Öğrencilerin bireysel ve toplumsal problemleri tanımlama, analiz etme ve bu problemlerle ilgili karar verme süreçlerini geliştirmek
  • Düşünme becerilerini ön plana alarak öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlamak

Bilfen Okullarında öğrenciler “Sosyal Bilgiler” dersinde:

  • Köklerinden güç alıp geleceğe yön verir.
  • Yaparak ve yaşayarak öğrenir.
  • Demokratik bilinç geliştirir.
  • Toplumsal sorunlara çözümler üretir.
  • Farklılıklara hoşgörü ile bakmayı öğrenir.
  • Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olur.
  • Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk üstlenir.