×

MATEMATİK

Bilfen Okullarında öğrencilerin bireysel farklılıklarını üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış, derinleştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir “Matematik Dersi Öğretim Programı” uygulanmaktadır.

 

  • Matematiksel temel kavramları diğer disiplinlerde kullanabilir.
  • Matematiksel düşünme becerisi ve muhakeme yeteneği kazanır.
  • Problem çözme stratejileri geliştirir ve bunları günlük yaşamdaki problemlerde kullanabilir.
  • Matematiğe yönelik öz güven ve olumlu tutum geliştirebilir.
  • Araştırma yapar, bilgi üretir ve bu bilgiyi kullanabilir.