×

TÜRKÇE

Bilfen Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir.

Türkçe dersindeki hedefimiz dört temel becerinin kazandırılmasını ve alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Sağlam bir temele oturtulmuş okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında Dil Becerilerini Geliştirme ve Yaratıcı Yazma Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bilgiyi ezberlemek yerine onu üretebilecekleri koşullara bu programlar vasıtasıyla sahip olurlar.