×

Fen Bilimleri 4. Sınıflar

FEN BİLİMLERİ 4. SINIFLAR

Fen Bilimleri; bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, anlamaya ilişkin genelleme ve ilkeler bulma, bu ilkeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretidir.

 

Tüm öğrencilerimizin Fen Bilimleri derslerinde ezberden uzak, Fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan okulumuzun ilkeleri şunlardır:

 
  • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre ilişkisinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek
  • Öğrencilerimizde bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirmek
  • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede Fen Bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak
  • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığının anlaşılmasına yardımcı olmak
  • Bilimin teknolojinin gelişmesi, toplumsal sorunların çözümü ve doğal çevredeki ilişkilerin anlaşılmasına olan katkısının takdir edilmesini sağlamak
  • Doğada meydana gelen olaylara ilişkin merak, tutum ve ilgi geliştirmesini sağlamak.