×

FEN BİLİMLERİ IPT

Bilim Akademisi eğitim sürecine yönelik uygulayacağımız programın amacı öğrenciye bilimsel süreç becerilerini fark ettirmek ve öğrencilerin bu becerilerini geliştirmektir.

Bilimsel süreç becerileri, bilim insanlarının bilgiye ulaşmada ve bilgiyi işlemede kullandıkları yöntemlerdir. Hazırladığımız programla öğrencilerimizde bilimsel süreç becerileri başlığı altında soru sorma, gözlem yapma, sınıflandırma, tasarlama, ilişki kurma, analiz etme, problem çözme, deney tasarlama, model oluşturma ve sonuca varma gibi becerilerin oluşması ve gelişmesi beklenmektedir.

IPT Bilim Akademisi’nin uzun vadedeki amacı öğrencilerimizin bilim alanındaki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, onlarda bilim felsefesi oluşturmak ve onlara özgün bir bakış açısı kazandırmaktır.