×

GÖRSEL SANATLAR IPT

Bilfen’deki zengin seçenekli “Bireysel Gelişim Zamanı” (IPT) etkinlikleri, öğrencilerin hem bireysel hem de etkileşimli çalışma alışkanlıkları edinmelerine ve farklılıkları değerlendirilmiş bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar.