×

Hayat Bilgisi 1-3. Sınıflar

HAYAT BİLGİSİ 1 - 3. SINIFLAR

Hayat Bilgisi dersi öğretim programı ile temel yaşam becerilerine sahip kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, öz güveni yüksek, çevresi ve kendisiyle barışık, millî ve manevi değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Hayat Bilgisi derslerinde; öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri, hazırbulunuşluk seviyesi göz önünde tutularak ders işlenmektedir.

Okulumuzda bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa ilkesinden hareketle öğretim yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan öğrenciler yetiştirmek, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık öğrenci merkezli çalışmalar yapmak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip öğrenciler yetiştirmek dersimizin hedefidir.