×

Türkçe 1-3. Sınıflar

TÜRKÇE 1 - 3. SINIFLAR

Bilfen Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir.

Türkçe dersindeki hedefimiz dört temel becerinin kazandırılmasını ve alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Sağlam bir temele oturtulmuş okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında "Dil Becerilerini Geliştirme ve Yaratıcı Yazma Programı" uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz bilgiyi ezberlemek yerine onu üretebilecekleri koşullara bu programlar vasıtasıyla sahip olurlar.

Öğrenmenin gerçekleşmesi için bilginin çeşitli bilişsel işlemlerden geçmesi gerekir.

 

PASS Teorisi

"Planlama" (Planning), "Dikkat" (Attention), "Eş zamanlılık" (Simultaneous) ve "Ardıllık" (Successive) olmak üzere dört bilişsel işlemden oluşur ve adını da bu bilişsel işlemlerin baş harflerinden alır.

Türkçe dersi, ders içi etkinliklerimiz ve ders planlamamız bu dört bilişsel işlemi gerçekleştirmek üzerine planlanmıştır. Metin inceleme, kavram bilgisi, yaratıcı yazma ve konuşma alanlarında bu dört alanı geliştirici etkinliklere yer verilmektedir. Ayrıca öğretim materyallerimiz ve yayınlarımız da bu teorem doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

Dil Becerilerini Geliştirme Programı

Türkçe dersimizin temel bileşenleri olan dinleme-konuşma-okuma ve yazma alanlarından okuma becerisini geliştirmek amacıyla 2008 senesinde uygulamaya koyduğumuz “Dil Becerilerini Geliştirme Programı”mız 1. sınıflarımızdan başlar, 6. sınıfta sonlanır. Programımız, her kademenin bireysel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır.

 

Teknik Okuma Uygulaması

“Teknik Okuma Uygulaması” 1. sınıflarımızda başlar 4. sınıfta sonlanır. Teknik okuma uygulamamız, ses temelli bir çalışmadır. Uygulamadaki amacımız; öğrencinin konuşma dilindeki sözcük, hece, ses birimi gibi ilgili birimlerin farkında olması, sözcüğü oluşturan sesleri tanıması, ayırt etmesi ve konuşma dilindeki birimlerle ilgili zihinsel işlemler yapabilmesidir.