×

REHBERLİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak, öğrencimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle "kendini gerçekleştirmesine" destek olmaktır.
 
"Kendini Gerçekleştirme" ilkesini benimseyen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimiz, öğrencilerimizin de bu ilkeden hareket etmeleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirerek iç görü kazanmaları ve farkındalıklarını artırmaları için çok yönlü bireysel ve grup rehberlik çalışmalarını temel almaktadır.
 
Amaçlarımız ve Çalışma Alanlarımız:
 
Öğrencilerimizin;
 • Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Temel alışkanlıklar kazanmalarına destek olmak,
 • Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
 • Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak,
 • Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak,
 • Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Sahip olduğu potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını artırmalarını sağlamak,
 • Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak,
 • Öğrenci ve velilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda dokümanlar hazırlamak ve seminerler düzenlemek,
 • Öğretmenler ve velilerle iş birliği içinde çalışarak gereksinim duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak,
 
Kişisel Rehberlik:
 • Öğrencilerimizin doğru davranış kalıpları ve farkındalık geliştirmesine destek olmak,
 • Öğrencilerimize evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapmak,
 • Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimize arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,
 • Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak,
 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek vermek,
 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.
 
Eğitsel Rehberlik:
 • Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını artırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak,
 • Akademik başarıyı artırmak amacıyla, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmak, 
 • Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma tekniklerini öğretmek,
 • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek.
 
Mesleki Rehberlik:
 • Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek,
 • Öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteler tanıtmak
 • Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında öğrencilerimize psikolojik destek sağlamak,
 • Üniversite sınavlarına hazırlık danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak,
 • Kariyer planlama çalışmaları yapmak.
 
Velilerimize Yönelik Çalışmalar:
 • Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapmak,
 • Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlamak,
 • İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlenir.
 

KARİYER PLANLAMA

Bilfen Liselerinde öğrenciler geleceğe ilişkin en önemli sorusunun yanıtını bulurlar. Hangi meslek bana uygun, nasıl bir üniversite seçeceğim, kariyerim nasıl ilerleyecek? Bu doğrultuda öğrencilerin ilk olarak hedefleri sorgulanır. Bilfen Liseleri Rehberlik Bölümü ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ve ilgileri ölçen BİLFEN KARİYER EĞİLİM TESTİ tüm öğrencilere uygulanır. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen KARİYER GÜNLERİ ile öğrencilerin bir mesleği, akademik programı, eğitimi, üniversitelerdeki sosyal ve kültürel yaşamı, çalışma koşullarını, iş olanaklarını derinlemesine tanımaları ve bu doğrultuda yapacakları tercihlerde bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu amaçla okula davet edilen belirli bölüm ve üniversitelerden öğretim üyeleri ile bire bir görüşme olanağı bulan öğrenciler ayrıca üniveriste standtlarının yer aldığı fuarda da tercih etmeyi düşündükleri üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulurlar. Üniversiteler düzenlenen gezilere de katılan öğrencilerin, yerinde gözlem yapma şansları da bulunmaktadır.