×

Matematik 1-3. Sınıflar

MATEMATİK 1 - 3. SINIFLAR

Bilfen Okullarında öğrencilerin bireysel farklılıklarını üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış, derinleştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir “Matematik Dersi Öğretim Programı” uygulanmaktadır.

 

Bilfen’de öğrenciler:
  • Matematiksel temel kavramları diğer disiplinlerde kullanabilir.
  • Matematiksel düşünme becerisi ve muhakeme yeteneği kazanır.
  • Problem çözme stratejileri geliştirir ve bunları günlük yaşamdaki problemlerde kullanabilir.
  • Matematiğe yönelik öz güven ve olumlu tutum geliştirebilir.
  • Araştırma yapar, bilgi üretir ve bu bilgiyi kullanabilir.
Matematik Öğretim Programı; öğrenciyi merkeze alan, kavramsal anlamayı sağlayan materyallerle zenginleştirilmiş etkinlikler içermektedir.

 

Öğrencilerin matematik derslerinde ne öğrendikleri üzerine düşünmeleri, kendileri hakkında farkındalık kazanmaları 21. yüzyılın üst biliş (metacognitive) becerilerindendir. Öğrencilerin matematiğe ilişkin başarısını ve motivasyonunu artırmak amacıyla istasyon çalışmaları, yarışmalar, geziler düzenlenmekte; öğrencilere üst bilişsel stratejileri kullanmalarına fırsat sağlayan etkinlikler uygulanmaktadır.

 

Matematik dersinin içeriği kendimize özel çalışma defterlerimiz ve materyallerimiz ile sadece sınıflarda değil, matematik laboratuvarlarında ve okullarımızın bahçelerinde matematik oyunlarıyla pekiştirilmektedir.