×

Matematik 4. Sınıflar

MATEMATİK 4. SINIFLAR

4. sınıflarımızda Matematik Öğretim Programı; öğrenciyi merkeze alan, kavramsal anlamayı sağlayan, somut materyallerle zenginleştirilmiş etkinlikler içermektedir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin öğrenme stillerini öne çıkaran uygulamalara önem verilmektedir.

4. sınıflar öğretim sürecinde, öğrencilerin özel gereksinimlerini dikkate alan dinamik bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla eğitim-öğretim yılı içerisinde çeşitli değerlendirmeler yapılır.

Matematiğe karşı öz güvenli olmanın ve olumlu tutum geliştirmenin matematik başarısı üzerine etkisi çok büyüktür. Derslerimizde ünite içerikleriyle ilişkili olarak etkin öğrenmeyi destekler nitelikteki matematik oyunlarına yer verilmektedir. Kendimize özel materyallerimiz ile matematik laboratuvarlarında istasyon çalışmaları yapılmaktadır.

4. sınıflarda Matematik dersleri, alanında uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz ortaokula daha kısa sürede uyum sağlayabilmektedir.