×

Türkçe 4. Sınıflar

TÜRKÇE 4. SINIFLAR

Bilfen Türkçe Dersi Öğretim Programı, dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. 

Türkçe dersindeki hedefimiz, dört temel becerinin kazandırılmasını ve alışkanlığa dönüştürülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda dilini doğru ve işlevsel kullanabilen, Türkçenin zenginliğinin ve ifade gücünün farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz doğrultusunda 4. sınıflarımızda Türkçe dersimiz, alanında uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz ortaokula akademik anlamda daha donanımlı olarak durumda geçmektedir. 

Sağlam bir temele oturtulmuş okuma-yazma kazanımı için Türkçe dersi kapsamında “Dil Becerilerini Geliştirme ve Yaratıcı Yazma Programı” uygulanmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin bilgiyi ezberlemelerini değil, bilgiyi üretmelerini sağlamaktır. Bu nedenle derslerimizde öğrencileri farklı düşünmeye yönlendirecek etkinliklere yer vererek öğretim programımızı zenginleştiriyoruz. 

Dil Becerilerini Geliştirme Programı

Türkçe dersimizin temel bileşenleri olan dinleme-konuşma-okuma ve yazma alanlarından okuma becerisini geliştirmek amacıyla 2008 senesinde uygulamaya koyduğumuz “Dil Becerilerini Geliştirme Programı”mız 1. sınıflarımızda başlar, 6. sınıfta sonlanır. Programımız her kademenin bireysel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmıştır. 

Teknik Okuma Uygulaması

“Teknik Okuma Uygulaması” 1. sınıflarımızda başlar 4. sınıfta sonlanır. Teknik okuma uygulamamız, ses temelli bir çalışmadır. Uygulamadaki amacımız, öğrencinin konuşma dilindeki sözcük, hece, ses gibi ilgili birimlerin farkında olması, sözcüğü oluşturan sesleri tanıması, ayırt etmesi ve konuşma dilindeki birimlerle ilgili zihinsel işlemler yapabilmesidir.